+34 941 500 576


DORADCY W PRAWIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

DYREKCJA I ZESPÓŁ

Zespół

Maslanka & Co. posiada zespół wykwalifikowanych specjalistów w zakresie własności przemysłowej i innych dyscyplin z nią związanych. Posiadają oni doświadczenie zarówno w aspektach prawnych, jak i technicznych, co daje firmie niezbędną zdolność do prowadzenia wszelkich spraw związanych z własnością przemysłową, zarówno w Hiszpanii, jak i na arenie międzynarodowej. Wszechstronność każdego z członków zespołu sprawia, że ​​firma posiada zdolność wspierania firm przy podejmowaniu decyzji, a także dostosowywania się do zmian i nowych trendów rynkowych.

Dyrekcja Generalna

Dorota Maślanka

Akredytowany rzecznik patentowy z możliwością reprezentowania przed Hiszpańskim Urzędem Patentów i Znaków Towarowych, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Światową Organizacją Własności Intelektualnej oraz Polskim Urzędem Patentów i Znaków Towarowych.

Absolwentka Wydziału Chemii, posiada bogate doświadczenie w zakresie praw własności przemysłowej.

Jest specjalistą w doradztwie strategicznym, zarządzaniu prawami własności przemysłowej, sporządzaniu opinii w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej, analizie zdolności patentowej i naruszeniach praw, jak również w sporządzaniu opisów patentowych i ich procedurach. Specjalizuje się również w badaniach w stanie techniki, licencjach, sporach sądowych, konsultacjach i opiniach w zakresie obszaru chemii, farmacji oraz inżynierii chemicznej. W ostatnich latach, rozwinęła swój profil jako specjalista w zakresie prowadzenia ekspertyz i postępowań ustnych przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Dorota Maslanka

Dyrekcja Generalna

Zespól

Tamara Martínez

Koordynacja Działu Prawnego.

Ukończyła studia prawnicze
Magister prawa i Praktyki prawnej
Magister prawa karnego

Oferuje klientom pomoc prawną i administracyjną. Zajmuje się procedurami w sprawach opozycji znaków towarowych, sprawami o naruszenie i innymi konfliktami prawnymi, a także przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji prawnej do prowadzenia spraw.

Hugo Gil

Koordynacja Działu Patentowego.

Inżynier mechanik.

Oferuje klientom pomoc techniczną i administracyjną. Zajmuje się przygotowywaniem i obsługą zgłoszeń patentowych. Ze względu na swój profil techniczny opracowuje również opisy patentowe, przygotowuje obronę techniczną, a także sporządza sprawozdania dotyczące zdolności patentowej i naruszeń.

Fabiola Cabezuelo

Koordynacja Działu Znaków Towarowych i Administracji.

 

Dyplom z filologii angielskiej.

Jest osobą odpowiedzialną za przygotowywanie i prowadzenie zgłoszeń znaków towarowych. Prowadzi również badania znaków towarowych oraz monitoruje przebieg procedur. Odpowiada również za administracyjną obsługę biura i bezpośredni kontakt z klientami.

SZKOLENIA

Wszyscy członkowie Maslanka & Co. egularnie uczestniczą w profesjonalnych kursach, spotkaniach i webinariach i na bieżąco monitorują zachodzące zmiany legislacyjne, co stanowi ważny wkład firmy w jej ciągły rozwój i naukę. Uczestnictwo zespołu w działaniach szkoleniowych pozwala im być na bieżąco ze zmianami prawnymi i orzeczniczymi, co zwiększa zdolność Maslanka & Co. do oferowania klientom skutecznych porad i usług.